Pomóż nam wspierać dzieci i młodzież! Rozlicz PIT z nami i podaruj 1,5% podatku Stowarzyszeniu Ponad Ograniczeniami. Nasz nr KRS: 0000534243

Przekaż 1,5% na Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami

W jaki sposób rozliczyć PIT i przekazać nam 1,5% podatku?

Rozlicz PIT ze Stowarzyszeniem Ponad Ograniczeniami i przekaż nam 1,5% Twojego podatku. To nic nie kosztuje, a znaczy bardzo wiele! Twoje 1,5% podatku trafi do naszej organizacji na poczet działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Im więcej osób zostanie przekonanych do wpłacenia, tym skuteczniej możemy działać i pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży.

Poniżej znajdziesz kilka możliwości rozliczenia swojego PITa.

Rozlicz w PITax

Rozlicz PIT z asystentem PITax, pobierz program lub rozlicz się online.

e pity rozliczenie

Rozlicz z e-pity online

Rozlicz się w darmowym programie e-pity i obniż swój podatek.

W usłudze Twój e-Pit

Rozlicz PIT na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów

Dodatkowe możliwości

1. Tradycyjnie w urzędzie, na papierowym formularzu (wpisz nasz numer KRS – 0000534243 w odpowiedniej rubryce).

2. Emeryci i renciści – na druku PIT-OP – wystarczy podać swoje dane – nasz numer KRS – 0000534243 już jest wpisany. Pobierz druk tutaj.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną nam w ten sposób. Twój 1,5% podatku umożliwi realizację naszych działań w kolejnym roku.
Zawalcz o przyszłość polskich dzieci i młodzieży! Razem możemy więcej.

Na co przekażemy pieniądze z 1,5%?

W tym roku, z Twoim wsparciem możemy pomóc jeszcze większej liczbie potrzebujących. Dla Ciebie to tylko 1,5 procent podatku, a dla podopiecznych Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami to szansa, by odmienić życie.

1. Stypendia

Ufundujemy  zajęcia z programowania i robotyki dla zdolnych dzieci z rodzin potrzebujących i dysfunkcyjnych.

2. wsparcie domów dziecka

Wesprzemy finansowo i edukacyjnie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Pomoc w potrzebie

Wsparcie dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących oraz inne działania zgodne z celami statutowymi.

Zobacz jak pomagaliśmy w 2023 roku:

+ 1
Beneficjentów

Ponad 1000 beneficjentów naszych działań i projektów.

0
Ufundowane stypendia

Dla zdolnych dzieci na zajęcia z programowania i robotyki

0
domy dziecka

Wsparliśmy ponad 30 dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych.

+ 1
Partnerów

firm, organizacji, mediów i instytucji, które pomagały nam jeszcze lepiej realizować nasze cele.

+ 0
Wolontariuszy

cudownych ludzi, zaangażowanych w realizację naszych projektów i akcji społecznych.

0
projektów

i akcji społecznych zrealizowanych dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców.

FAQ - Rozliczenie PIT i przekazanie 1,5 procenta

najczęściej zadawane pytania

W 2024 roku – przy okazji rocznych rozliczeń podatku PIT za 2023 rok – Podatnicy będą mogli przekazać nie 1% podatku jak do 2022, ale aż 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
Procedura przekazywania 1,5% podatku jest taka sama jak w latach poprzednich, tyle że od ubiegłego roku można przekazywać więcej. Jedyna zmiana jest taka, że organizacje, które wspiera Podatnik mogą realizować swoje cele skuteczniej i w większej skali. Robiąc to samo, pomagasz bardziej!

1,5% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37)
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28)
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38)
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)
  • emerytami i rencistami, którzy otrzymali od ZUS formularz PIT-40A, a którzy chcą w prosty sposób wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego swoim 1,5%.

Aby obliczyć 1,5 procent podatku należy pomnożyć podatek należny przez 1,5%, zaś wynik zaokrąglić w dół (do pełnych dziesiątek groszy).
Na przykład, jeśli w fomularzu PIT, podaliśmy, że nasz podatek należny wynosi 2615 zł, mnożymy go przez 1,5%. Wychodzi nam kwota 39,23 zł. Zaokrąglamy ją do pełnych dziesiątek groszy w dół a więc kwota wsparcia jaką należy wpisać w fomularzu to 39,20 zł.

Swoje 1,5 procent podatku, analogicznie do zasad obowiązujących dotyczących 1 procent podatku w latach ubiegłych, można przekazać jedynie organizacjom pożytku publicznego. Status OPP nadawany jest przez sąd i tylko organizacje posiadające numer KRS mogą otrzymywać fundusze pochodzące z 1,5% podatku dochodowego osób fizycznych. Aktualną listę wszystkich OPP można znaleźć na stronie spis.ngo.pl.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami i przekazać swoje 1,5% podatku na cele związane z naszą działalnością, podczas rozliczania PITu, w odpowiedniej rubryce wpisz nasz numer KRS 0000534243 . Będziemy niezmiernie wdzięczni! 🙂

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu.

Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl od 15 lutego 2024 r.

Jeśli składasz deklarację:

PIT-36 – wpisz nr KRS w pozycji 472/ zaś kwotę 1,5% w pozycji 473
PIT-36L – pozycja 163/ pozycja 164
PIT 37 – pozycja 132/ pozycja 133
PIT 38 – pozycja 62/pozycja 63
Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, dzięki temu Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami otrzyma Twoje dane i będziemy mogli podziękować Ci za 1,5 % podatku. W innym przypadku otrzymamy tylko anonimową kwotę.

 

Znacznie więcej informacji oraz odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania związane z rozliczeniem swojego PITa znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/ 

oraz również w bazach wiedzy na oficjalnej stronie Pomocy Systemu PITax.pl.

ZOSTAŃ AMBASADOREM AKCJI 1,5%

Możesz nam pomóc w jeszcze jeden sposób! Daj innym znać o akcji przekazywania 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami.
Dlatego zaproś swoją rodzinę i przyjaciół do akcji 1,5%, udostępniając tę stronę w Twoich social mediach.

Zawalcz o przyszłość biednych i potrzebujących dzieci razem z nami! Dziękujemy! <3.
KRS 0000534243

Nasze główne projekty

Klub młodzieżowy KONTRAST

Akcja ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca, gdzie dorastająca młodzież, będzie mogła poznawać się wzajemnie, integrować, budować więzi, uczyć kluczowych umiejętności życiowych oraz inspirować do rozwoju i czynienia dobra.

Tydzień Pozytywnych Inicjatyw

Akcja społeczna mająca na celu inspirowanie ludzi do pozytywnych działań na rzecz drugiego człowieka i lokalnej społeczności, promowanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich oraz zdrowego, wolnego od nałogów i wszelkich uzależnień życia.

Zajęcia pt. Zakodowany Rozwój

Zakodowany Rozwój to cykl zajęć z programowania i robotyki dla dzieci, których celem jest rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, koncentracji, spostrzegawczości, umiejętności dostrzegania pewnych prawidłowości i schematów oraz nauka poprzez zabawę.

To co, pomożesz?

Zrób to na 1,5% – w 2024 roku przekaż nam właśnie 1,5% swojego podatku!