Klub młodzieżowy KONTRAST

Akcja ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca, gdzie dorastająca młodzież, będzie mogła poznawać się wzajemnie, integrować oraz inspirować.

Opis wydarzenia

Celem projektu jest:

 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków,
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości,
 • Przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i realizowania ambitnych celów,
 • Propagowanie chrześcijańskich postaw i wartości, szczególnie wśród młodzieży,
 • Wzmacnianie umiejętności społecznych młodzieży, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (np. zachętami do picia alkoholu),
 • Propagowanie aktywnych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów,
 • Integracja młodzieży, praca w grupie. Pobudzanie postaw wzajemnej tolerancji.
  Zwiększanie wiedzy młodzieży na temat konsekwencji podejmowania niewłaściwych decyzji w młodym wieku (wczesna inicjacja alkoholowa, narkotykowa, seksualna, itp.).
 • Poprawa poczucia własnej wartości i samooceny. Lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron. Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
  Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych,
 • Wykształcenie postawy radzenia sobie z własnymi emocjami, charakterem i osobowością,

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na facebooku, gdzie pojawia się wiele informacji na bieżąco.