Zapoznaj się z nami

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, świadczenie wszechstronnej pomocy osobom najbardziej potrzebującym oraz działanie na rzecz dzieci i młodzieży. 

Pragniemy aby mogli oni wykorzystywać dany im przez Boga potencjał, pokonywać swoje ograniczenia oraz prowadzić szczęśliwe życie, wolne od wszelkich nałogów i uzależnień.

Dokumenty

Zarząd Stowarzyszenia

Daniel Janik

Prezes Zarządu

Agnieszka Janik

Wiceprezes Zarządu

Karolina Sawicka

Członek Zarządu

Beniamin Sawicki

Członek Zarządu