Klub Młodzieżowy KONTRAST

Opis wydarzenia

Akcja ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca, gdzie dorastająca młodzież, będzie mogła poznawać się wzajemnie, integrować oraz inspirować.

Celem projektu jest:

 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości
 • Przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i realizowania ambitnych celów
 • Propagowanie chrześcijańskich postaw i wartości, szczególnie wśród młodzieży.
 • Wzmacnianie umiejętności społecznych młodzieży, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (np. zachętami do picia alkoholu)
 • Propagowanie aktywnych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów.
 • Integracja młodzieży, praca w grupie. Pobudzanie postaw wzajemnej tolerancji.
 • Zwiększanie wiedzy młodzieży na temat konsekwencji podejmowania niewłaściwych decyzji w młodym wieku (wczesna inicjacja alkoholowa, narkotykowa, seksualna, itp.).
 • Poprawa poczucia własnej wartości i samooceny. Lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron. Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych.
 • Wykształcenie postawy radzenia sobie z własnymi emocjami, charakterem i osobowością.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na facebooku – https://www.facebook.com/ponadograniczeniami gdzie pojawia się wiele informacji na bieżąco.