Półkolonie

Półkolonie dla dzieci

Opis wydarzenia

Akcja ma na celu uatrakcyjnić dzieciom z rodzin biednych lub patologicznych czas wolny od zajęć szkolnych w okresie ferii lub wakacji.

Podczas półkolonii realizowane są programy profilaktyczne, pozaszkolne i opiekuńczo-wychowawcze.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia plastyczno-artystyczne, muzyczne, rytmiczno-taneczne,sportowe, teatr kukiełkowy, gry i zabawy integracyjne oraz wspomagające rozwój dziecka, warsztaty garncarskie oraz inne zajęcia edukacyjne.

Wszystkie zajęcia służą kształtowaniu postaw wzajemnej tolerancji, ale też asertywności, szacunku dla drugiej osoby, zrozumienia i wrażliwości na potrzeby innych, budowaniu więzi koleżeństwa.

Dzieci podczas półkolonii mają zapewnione przynajmniej dwa posiłki dziennie tj. drugie śniadanie oraz ciepły obiad.

Celem projektu jest:

  • Wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (np. zachętami do picia alkoholu)
  • Propagowanie aktywnych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów.
  • Integracja dzieci, praca w grupie, nauka poprzez zabawę. Pobudzanie postaw wzajemnej tolerancji.
  • Zwiększanie wiedzy uczniów na temat konsekwencji podejmowania niewłaściwych decyzji w młodym wieku (wczesna inicjacja alkoholowa, narkotykowa, seksualna, itp.).
  • Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (bez komputera i Internetu). Rozwijanie uzdolnień plastycznych, sportowych, muzycznych i innych. Nauka tańca.
  • Poprawa poczucia własnej wartości i samooceny. Lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron. Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
  • Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych.
  • Wykształcenie postawy radzenia sobie z własnymi emocjami, charakterem i osobowością.

Uczestnictwo dzieci w półkolonii jest darmowe.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na facebooku – https://www.facebook.com/ponadograniczeniami gdzie pojawia się wiele informacji na bieżąco